Betald snygghet

Publicerat i:
Jag är ganska nöjd över att man idag kan betala för att bli snygg. 

Barbie 
      Pengar ska läggas på utseende.