Medarbetarsamtal

Publicerat i: Allmänt
Morgonen kickstartades med ett medarbetarsamtal hos tre stycken av mina anställda.

Året som gått och året som kommer stod på punkterna att tala om.
Ett samtal jag inte gjort tidigare mer våra anställda tyvärr. 
Det vart tre givande samtal där jag upplever att dessa gjorde stor skillnad och jag som inte är med ute på fält fick en bra och tydlig inblick i hur arbetet fungerar och hur våra anställda upplever arbetssituationen. 
Mycket bra feedback kom fram från båda håll och det är så intressant att höra vad varje enskild individ har för syn och uppfattning om arbetet. 
Ett samtal jag helt klart kommer att fortsätta hålla varje år. 
 
Utifrån dessa samtal kommer jag lägga upp en tydligare arbetsplan mellan mig, R och vår platschef. 
På så sätt får våra anställda ha mer talan om hur arbetet skall gå till 
och jag hoppas de kommer känna att deras röster och önskemål blivit hörda på ett sådant sätt att alla parter trivs med det vi gör och känner sig delaktiga i vår utveckling. 
 
 
 
 
Barbie 
    vill höra mina medarbetare